Rada Pedagogiczna
"szkoły są tak dobre, jak dobrzy są w nich nauczyciele..."
M. Sysło

Kadra kierownicza
mgr Jerzy Cachel - Dyrektor Zespołu Szkół, matematyka, fizyka i astronomia
mgr Małgorzata Jakuta-Ćwierz  - Wicedyrektor Zespołu Szkół, biologia, chemia
mgr Danuta Murzyn - Kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty ekonomiczne, matematyka


Nauczyciele

mgr Biernat Marta - matematyka
mgr Birnbaum Katarzyna - wychowanie fizyczne, geografia
mgr Bisztyga Anna - informatyka, fizyka, marketing
mgr Ceremon Dominika - język polski
mgr Cholewa Patrycja - przedmioty informatyczne, matematyka
mgr Dąbrowski Bogdan - matematyka, przedmioty informatyczne
mgr inż. Drabik Joanna – przedmioty gastronomiczne
mgr Drewienkiewicz Łukasz - geografia, wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości
mgr Druzgała Małgorzata – język niemiecki
mgr Garbień Arleta - bibliotekarz
mgr Górecka Elżbieta - język polski, wiedza o kulturze
mgr Górecka Zofia - pedagog szkolny
mgr inż. Górka Justyna – przedmioty zawodowe – architektura krajobrazu
mgr Górlińska Anna - przedmioty gastronomiczne
mgr inż. Grzegorczyk Wiesław - przedmioty informatyczne
mgr Holocher Marek - wychowanie fizyczne
mgr inż. Janus Krzysztof - przedmioty informatyczne, reklama
mgr Jasek Józef - przedmioty informatyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr inż. Jasek Iwona – reklama  
mgr Jasek Andrzej – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa  
mgr Kosowska Agnieszka - język niemiecki, informatyka, reklama
mgr inż. Leśniak Małgorzata - język angielski
mgr Marondel Małgorzata - przedmioty informatyczne, fizyka, matematyka
mgr inż. Misiaszek Maria - przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu, reklama
mgr Pączko Przemysław - przedmioty informatyczne
mgr Ryś Joanna - historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
mgr inż. Sądel Maria - przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu
mgr Tęczyńska Barbara - język angielski
mgr inż. Twardosz Aneta - przedmioty gastronomiczne, podstawy przedsiębiorczości, biologia
mgr ks. Twardosz Marcin - religia
mgr Wojtycza Alicja - język niemiecki
mgr Zięba Monika – reklama

Pracownicy
Janus Krzysztof 
Łabędź Edyta
Maślak Wacław
Oskwarek Anna
Ożóg Monika
Pilch Teresa
Rogowska Maria
Rusek Irena
Skóra Daria
Szlachetka Andrzej
Ziembla Katarzyna

Poprawiony: piątek, 19 maja 2017 16:42