Ważne dokumenty

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego (plik PDF)


Regulamin wewnętrzny Zespołu Szkół (plik PDF)

Regulamin Rady Pedagogicznej (plik PDF)

Regulamin dyżurów nauczycielskich (plik PDF)

Regulamin Biblioteki (plik PDF)

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych (plik PDF)

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 (plik PDF)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - rok szkolny 2017/2018 (plik PDF)

Szczegółowy Raport z ewaluacji zewnętrznej

 SZKOLNE ZESTAWY PROGRAMÓW NAUCZANIA

Szkolny zestaw programów nauczania dla Technikum

 SZKOLNE PLANY NAUCZANIA

Technikum w zawodzie technik informatyk (plik PDF)

 

Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy (plik PDF)

 

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (plik PDF)

 NABÓR PRACOWNIKÓW

Wzór klauzuli informacyjnej (plik PDF)

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 16:16