Komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ŚWIADECTW I WYNIKÓW EGZAMINÓW

Od 20.05.2020 r. umożliwiamy odbiór świadectw ukończenia szkoły i wyników egzaminów dla Absolwentów Technikum z 2020 roku według indywidualnego harmonogramu. Przez dziennik elektroniczny zostanie wysłana informacja każdemu Absolwentowi oddzielnie z wyznaczoną datą i godziną odbioru oraz szczegółowa informacja co do procedur mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w obliczu panującej pandemii. Bardzo proszę o dostosowanie się do zaleceń.

Absolwenci z lat wcześniejszych, którzy chcieliby odebrać wyniki egzaminu z kwalifikacji proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia indywidualnego terminu (tel. 12 272 01 18).

Jednocześnie informuję, że w dniach przeprowadzania egzaminów maturalnych nie będzie możliwości odbioru świadectw.

 

Dyrektor Zespołu Szkół