Rusza VII edycja konkursu „Potyczki młodych adminów”!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Potyczki Młodych Adminów sprawdzającego praktyczną wiedzę o administrowaniu systemami linuksowymi. W tym roku dzięki nowemu partnerowi technicznemu konkurs będzie przeprowadzany w chmurze Azure.
W pierwszym etapie on-line wprowadzamy nowe zagadnienia – bezpieczeństwo usług sieciowych.
Do etapu finałowego włączamy zagadnienia z obszaru zarządzania kontenerami na bazie platformy SUSE CaaSP , podstawy zarządzanie zasobami chmury Azure oraz zarządzanie projektami (więcej informacji w zakładce Zakres materiału).
Terminarz VII edycji
Etap I – wewnątrzszkolny
Etapy przeprowadzane w szkołach mają na celu wyłonienie drużyn do etapu ogólnopolskiego.
Do etapu ogólnopolskiego przechodzą maksymalnie trzy drużyny z jednej szkoły.
Termin zgłaszania drużyn – do 17 kwietnia 2020 r.
Zgłoszenie zespołów następuje poprzez wypełnienie poniższego formularza:
Każdy zespół zgłaszany jest osobno.

Etap II – ogólnopolski
22 kwietnia 2020 r.
Ulepszyliśmy system przeprowadzania konkursu i obecnie wszystkie drużyny mogą równocześnie podchodzić do wykonywania zadań konkursowych. Zadania konkursowe wykonywane są lokalnie na maszynach wirtualnych. Zespoły pobierają oprogramowanie, lokalnie wykonują zadania, a następnie system nadzorujący konkurs sprawdza poprawność ich wykonania, zamyka maszyny odinstalowując aplikacje i wysyła wyniki wraz ze wszystkimi plikami konfiguracyjnymi.

Etap III – finałowy
23 maja 2020 r. - etap stacjonarny w ZSLiT nr 1 Warszawa
Tym razem etap finałowy rozpocznie się 10 dni wcześniej od wykonania profesjonalnego projektu. Organizator będzie pełnił rolę klienta i podawał wymagania.  Oceniana będzie funkcjonalność projektu, koszty zastosowanych rozwiązań itd.
Konkurencja finałowa etap stacjonarny odbywa się w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 mieszczącym się przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie.

On-Line Education
jako organizator zaprasza do Akademii Linuksowej prowadzonej dla szkół i uczelni. Informacje na temat Akademii na stronie oedu.pl. Dodatkowo, jeżeli Państwo zgłaszają zespoły do etapu II, zgłoszeni uczniowie otrzymają darmowy okresowy dostęp do platformy e-learningowej z kursami "SLE201" oraz "Usługi sieciowe na bazie serwerów linuksowych". Zakres ujęty w tych materiałach  pokrywa się z zakresem materiału obowiązującym na II etapie konkursu.  

SUSE Polska
oferuje również dostęp do programu akademickiego.  Program akademicki SUSE (www.suse.com/academic) współpracuje ze studentami w celu rozwijania umiejętności w zakresie systemów Linux, przetwarzania w chmurze, przechowywania i technologii Open Source.
Program akademicki SUSE zapewnia studentom bezpłatne korzyści, z których kilka obejmuje:
- Szkolenie na żądanie: instrukcje wideo prowadzone przez certyfikowanych ekspertów branżowych
- Wirtualne laboratoria
- Program nauczania
- Dostęp do certyfikacji

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do nauczycieli: Patrycja Cholewa, Józef Jasek, Krzysztof Janus