Jubileuszowo o gazetce

W tym roku nasza gazetka szkolna obchodzi okrągłą, bo 15 rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji wydajemy jubileuszowy numer, w którym przypominamy najciekawsze, naszym zdaniem, teksty z poszczególnych czasopism na przestrzeni lat.

Pomysł redagowania gazetki pojawił się w 2005 roku, kiedy w naszej szkole pracę rozpoczęła Elżbieta Górecka - nauczyciel języka polskiego. To ona wraz z Anną Witalis-Zdrzenicką, polonistką i nauczycielką wiedzy o kulturze, zainicjowała skład pierwszej redakcji. Zmieniali się z czasem redaktorzy, a i zamiast A. Witalis-Zdrzenickiej opieki merytorycznej wraz z E. Górecką podjęła się Arleta Garbień - nauczyciel bibliotekarz.

Ogłoszono konkurs na nazwę gazetki, ale ostatecznie proponowane nazwy nie znalazły aprobaty i tak już 15 lat gazetka funkcjonuje pt. "_bez_nazwy//".

 

Gazetka wydawana jest cyklicznie, co dwa miesiące. Czasem z przyczyn od nas niezależnych nie udawało się złożyć numeru (np. w maju i czerwcu, kiedy to czas matur i egzaminów). Wszystkie numery naszego pisma od września 2008 roku dostępne są w zakładce Biblioteka szkolna na stronie szkoły, a starsze numery przechowywane są w bibliotece.

Nasze opiekunki merytoryczne stale się szkolą, dzięki czemu nasza gazetka jest wydawana profesjonalnie. Zostało to zauważone na różnego rodzaju konkursach, w których braliśmy udział. To skłoniło nas do podjęcia próby organizacji konkursu na najlepszą gazetkę szkolną dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który odbywał się z olbrzymim powodzeniem przez kilka lat.

Nasza praca została zauważona przez czasopismo o zasięgu ogólnopolskim "Biblioteka w Szkole". Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie profesjonalnego artykułu na jego łamy, który opublikowano w lutym 2018 roku.

Numer jubileuszowy został przygotowany po to, by pokazać Wam, jak rozległa jest nasza działalność. Znajdziecie w nim oprócz ciekawych artykułów sprzed lat także przykłady naszych redakcyjnych sukcesów, gdyż nie zajmujemy się tylko tworzeniem naszego szkolnego pisma, ale próbujemy swoich sił w różnych konkursach związanych m.in. z "łamaniem gazet". Nasza redakcja rozwija się kulturalnie i naukowo. Byliśmy w Uniwersytecie Pedagogicznym, Gazecie Krakowskiej, odwiedziliśmy lokalne instytucje, takie jak biblioteki czy muzeum.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Przez lata skład zespołu redakcyjnego się zmieniał, znajdowali się tacy, którzy odkrywali w sobie talenty, a i tacy, którzy tymi talentami chcieli się podzielić.

Tu znajdziecie najnowszy numer naszej gazetki: https://www.sredniawski.pl/dokumenty/gazetka/2019_2020/nr3_styczen_luty.pdf

Miłej lektury!

Redakcja