Rekrutacja 2020/2021

GODZINY PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Data

Godzina

26.06.2020 do 09.07.2020

10.00 – 14.00

10.07.2020

10.00 – 15.00

31.07.2020 do 03.08.2020

10.00 – 14.00

04.08.2020

10.00 – 15.00

13.08.2020 do 17.08.2020

10.00 – 14.00

18.08.2020

10.00 – 15.00

 

Podania i inne dokumenty do Szkoły można składać:

- Osobiście w budynku głównym ul. 3 Maja 97 b, 32-400 Myślenice sala nr 1 w godzinach pracy komisji,

- Elektronicznie: wydrukowany, podpisany i zeskanowany wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej oraz skany innych wymaganych dokumentów na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530 .) „§ 11a. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty –także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub winny sposób.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów. § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa wart. 158 ust.1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.”)