Krakowski Salon Maturzystów
Krakowski Salon Maturzystów "Perspektywy 2008" na Uniwersytecie Jagiellońskim odwiedzili we wrześniu uczniowie czwartych klas Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego wraz z wychowawcami: Małgorzatą Jakutą - Ćwierz, Elżbietą Górecką, Anetą Ochender, Agatą Róg.

Głównym celem wyjazdu było dostarczenie młodzieży pełnej i sprawdzonej wiedzy na temat egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Swoje prelekcje wygłosili m.in. Lech Gawryłow - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Teresa Bulska, Ewa Jantos, Anna Staroń - wszyscy będący egzaminatorami z przedmiotów maturalnych. Bezpośredni kontakt z prelegentami powodował, że przyszli maturzyści słuchali z zainteresowaniem m.in. o tym jak oceniane są prace egzaminacyjne, jak przygotować prezentację by została wysoko oceniona, jak rozwiązywać testy, by zdobywać zadowalającą liczbę punktów, i jakich błędów w nich unikać.

Po wysłuchaniu wykładów dotyczących egzaminu z języka polskiego i języków obcych, przyszli maturzyści rozeszli się do różnych sal by tam wysłuchać już informacji na temat egzaminu z konkretnych przedmiotów dodatkowych (matematyki, biologii, geografii, informatyki itp.) Ponadto uczniowie mogli zapoznać się z ofertami uczelni, które prezentowały się w budynku UJ, zachęcając przyszłych maturzystów do studiowania na swoich wydziałach.

EG