Przepustka na Politechnikę Krakowską?
Zapraszamy na naszą uczelnię, chcemy się zaprzyjaźnić z większością z was. Do tego zaś potrzebne jest wasze zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, nie tylko z przedmiotów zawodowych ale i ogólnokształcących- przekonywał przyszłych architektów krajobrazu Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego profesor Piotr Patoczka z Politechniki Krakowskiej, który gościł końcem września w tamtejszej szkole.

Wizyta profesora wynika z objęcia przez Politechnikę patronatem kierunku kształcenia: technik architektury krajobrazu. Profesor przyjeżdżał już do Zespołu Szkół niejednokrotnie. Tym razem wygłosił wykład do młodzieży pierwszej klasy, poznającej dopiero tajniki zawodu, w którym się kształci. Spotkał się także z nauczycielami przedmiotów zawodowych i wskazywał jak ułatwić młodzieży studiowanie na Politechnice.

Profesor Patoczka wyjaśniał młodzieży czym zajmuje się architektura krajobrazu, Obalił mit, że jest to tylko projektowanie zieleni, ogrodów, bowiem do jej dziedzin należy także urbanistyka. Ponadto wykładowca objaśnił podstawowe pojęcia związane z krajobrazem, wskazał, co ubogaca krajobraz, co go niszczy, wszystko zaś dokumentował własnoręcznymi rysunkami. Prelegent przybliżył działalność Politechniki. Opowiadał o wydziałach uczelni i o egzaminie wstępnym. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą studiować architekturę krajobrazu, na egzaminie w ciągu dwóch dni (przez 4 godziny) wykonują dwa rysunki.

W dzień pierwszy fotograficznie odtwarzają to, co zostaje przez nimi postawione, zazwyczaj jakiś przedmiot, zaś w drugi, przy pomocy określonych figur geometrycznych "budują" na swoich rysunkach np. krajobraz. Trzecim rysunkiem - jak to określił profesor - jest świadectwo absolwenta. Przekonywał, ze warto uczyć się geografii, biologii, języka angielskiego a nawet historii, bo wiedza z wszystkich tych przedmiotów znajduje zastosowanie w architekturze krajobrazu, co potwierdził konkretnymi, przemawiającymi do wyobraźni uczniów przykładami. Uczniowie będą mogli zobaczyć jak wyglądają prace dyplomowe studentów, bowiem takie zostały przywiezione przez profesora do Zespołu Szkół. Mają być zawieszone w klasopracowniach.

Profesor Patoczka zapowiedział, że za miesiąc odbędzie się kolejny wykład z innej dyscypliny architektury krajobrazu, poinformował, że trwają rozmowy na temat zorganizowania kursu rysunku. Na koniec nie zabrakło żartów ze strony profesora, który chwaląc się, iż "rezyduje" w koszarach arcyksięcia Ferdynanda - tam gdzie kiedyś przechadzał się sam wojak Szwejk - zachęcił młodzież do odwiedzenia uczelni.

EG

{jgxgal folder:=[zdjecia/2008/20081001] cols:=[4]}