Ogłoszenie

Praktyki zawodowe w klasach 2TIa, 2TIb zostały przeniesione do klasy trzeciej. Od 1 czerwca w tych klasach odbywają się zajęcia dydaktyczne według zmodyfikowanego planu zajęć.

Od 1 czerwca istnieje możliwość konsultacji w Szkole dla wszystkich uczniów w terminie zgodnym z planem danych zajęć edukacyjnych. Udział w konsultacjach należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Od 1 czerwca w dniach poniedziałek, środa i piątek można korzystać z biblioteki szkolnej. Wizytę w bibliotece należy zgłosić bibliotekarzowi.

 
Harmonogram klasyfikacji rocznej

USTALENIE PRZEWIDYWANYCH OCEN ROCZNYCH – do 10.06 /środa/

USTALENIE OCEN ROCZNYCH – do 19.06 /piątek/

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ – 22.06 15.30 /poniedziałek/

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE - 25.06 9.00 /czwartek/

 
Procedury bezpieczeństwa

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY

 
Komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ŚWIADECTW I WYNIKÓW EGZAMINÓW

Od 20.05.2020 r. umożliwiamy odbiór świadectw ukończenia szkoły i wyników egzaminów dla Absolwentów Technikum z 2020 roku według indywidualnego harmonogramu. Przez dziennik elektroniczny zostanie wysłana informacja każdemu Absolwentowi oddzielnie z wyznaczoną datą i godziną odbioru oraz szczegółowa informacja co do procedur mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w obliczu panującej pandemii. Bardzo proszę o dostosowanie się do zaleceń.

Absolwenci z lat wcześniejszych, którzy chcieliby odebrać wyniki egzaminu z kwalifikacji proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia indywidualnego terminu (tel. 12 272 01 18).

Jednocześnie informuję, że w dniach przeprowadzania egzaminów maturalnych nie będzie możliwości odbioru świadectw.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

 
Zarządzenie

Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 4 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 34/2019 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 
Zarządzenie

Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. i realizowaniu w tym okresie zadań Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustalenia zasad realizowania tych zadań oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
Zarządzenie

Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, które polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej od 11 kwietnia do 26 kwietnia 2020 r. i realizowaniu w okresie od 15 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustalenia zasad realizowania tych zadań oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 214