Przebywanie osób z zewnątrz w szkole

PRZEBYWANIE OSÓB Z ZEWNĄTRZ W SZKOLE

 

W czasie pandemii ogranicza się przebywanie w Szkole osób z zewnątrz.

Osoby z zewnątrz w uzasadnionych przypadkach mogą przebywać na terenie Szkoły spełniając poniższe zasady:

  • osoba z zewnątrz musi bezwzględnie przestrzegać zaleceń pracowników Szkoły,
  • osoba z zewnątrz w miarę możliwości powinna telefonicznie uzgodnić termin wizyty w Szkole,
  • osoba z zewnątrz może przebywać wyłącznie w sekretariacie Szkoły lub w jego najbliższym otoczeniu,
  • osobę z zewnątrz obowiązuje osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
  • osoba z zewnątrz nie może mieć objawów chorobowych, nie może przebywać na kwarantannie lub w izolacji.