Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2021r.

Klasa

Godzina

Sala

Rodzaj zajęć

1LO

11.00

Hala sportowa widownia

Spotkanie z Dyrekcją

Zajęcia z wychowawcą

1TIa

11.00

Hala sportowa

1TIb/1TR

11.00

Hala sportowa

2TIa

10.30

3

Zajęcia z wychowawcą

2TIb

10.30

4

Zajęcia z wychowawcą

2TR

10.30

16 (budynek informatyczny)

Zajęcia z wychowawcą

3TIa

10.00

9

Zajęcia z wychowawcą

3TIb

10.00

1

Zajęcia z wychowawcą

3TpR

10.00

10

Zajęcia z wychowawcą

3LO

9.00

2

Zajęcia z wychowawcą

3TI

9.00

Hala sportowa widownia

Zajęcia z wychowawcą

3TR

9.00

4

Zajęcia z wychowawcą

4TIa

9.00

3

Zajęcia z wychowawcą

4TIb

9.00

17 (budynek informatyczny)

Zajęcia z wychowawcą

4TG, 4TR

9.00

10

Zajęcia z wychowawcą

Na terenie Zespołu Szkół obowiązują zasady bezpieczeństwa ustalone w Regulaminie funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii.

 
Nauczyciele uczący w pierwszych klasach

Nauczyciele uczący w pierwszych klasach w roku szkolnym 2021/2022

Więcej…
 
Podziękowania

Podziękowania

Po wielu latach pracy z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem, wykonując wzorowo swoje obowiązki na stanowisku

Głównego Księgowego w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Teresa Pilch.

W imieniu wszystkich pracowników Szkoły i uczniów składam podziękowania za długoletnią sumienną pracę, solidność, życzliwość oraz ciepły i serdeczny charakter. Życzymy wszelkiego dobra oraz długiej emerytury w zdrowiu, spokoju i radości.

Od 1 września 2021r. odchodzą ze Szkoły również Ksiądz Marcin Twardosz oraz Pani Anna Bisztyga. Dziękuję za pracę na rzecz uczniów i rozwoju Szkoły oraz życzę samych sukcesów, powodzenia i radości na nowym etapie życia.

Dyrektor
Jerzy Cachel

 
Zebranie Rady Pedagogicznej

Zebranie Rady Pedagogicznej
30 sierpnia - 11.00 - Hala sportowa


 Zespół Wychowawczy - 30 sierpnia 12.00
Zespół Kultury Fizycznej - 30 sierpnia 12.30


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września

 
Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe maturalne

24 sierpnia 2021r. godz. 9.00 część pisemna

Egzaminy poprawkowe dla uczniów z oceną niedostateczny

25 sierpnia 2021r. godz. 10.00 projektowanie baz danych, język polski

26 sierpnia 2021r. godz. 10.00 witryny i aplikacje internetowe

 
Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

od 25 do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

25.06.21 do 14.07.21 - 10.00-14.00

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

23.07.21 do 30.07.21 - 10.00-14.30

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 
Ogłoszenie

Maturzyści!

Informujemy, że w sekretariacie Szkoły od 05 lipca 2021 r. /poniedziałek/ w godzinach 8.00 – 15.00 do odbioru będą wyniki egzaminu maturalnego.

 
Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców przy Zespole Szkół im. A.Średniawskiego w Myślenicach za ufundowanie cennych nagród dla wyróżniających się uczniów.

Sfinansowano 56 nagród o łącznej wartości 3 000 zł

 
Informacja

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze,

od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+" będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą  elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

  • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej,
  • portalu empatia.mpips.gov.pl.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 180

Polecamy

80-lecie Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
Rekrutacja 2022/2023
Matura 2021
Egzamin kwalifikacje
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na  lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”
Edukacyjna Wartość Dodana Technikum w Zespole Szkół im.A.Średniawskiego w Myślenicach
Szkolny zestaw podręczników


Biuletyn Informacji Publicznej
POKL


Losowy obraz

Statystyka

Odsłon : 2632070