Stowarzyszenie

Jeżeli chcesz wspomóc naszą Szkołę,
możesz to zrobić przekazując 1% podatku
na rzecz Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach


STOWARZYSZENIE "POMOC ZESPOŁOWI SZKÓŁ
IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH"

Zarząd:
Prezes- Patrycja Cholewa
Wiceprezes- Małgorzata Jakuta-Ćwierz
Skarbnik- Teresa Pilch
Sekretarz- Monika Ożóg

Adres:
ul. 3 Maja 97b
32-400 Myślenice

Cele Stowarzyszenia:

 1. Szerzenie oświaty w środowiskach mniej zasobnych finansowo,
 2. Udzielanie pomocy uczniom w wyrównywaniu dysproporcji posiadanej wiedzy,
 3. Promocja Szkoły w powiecie,
 4. Umacnianie rangi szkoły poprzez doposażenie w sprzęt i pomoce naukowe,
 5. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla młodzieży i kadry nauczycielskiej,
 6. Doskonalenie kadry nauczycielskiej,
 7. Promowanie gospodarstw agroturystycznych oraz małej przedsiębiorczości w regionie za pośrednictwem Internetu,
 8. Przekwalifikowanie okolicznej społeczności rolniczej od innych zawodów poprzez organizowanie kursów,
 9. Wprowadzanie programów informatycznych promujących przedsiębiorczość.

Działalność:

 1. Stowarzyszenie wspomaga finansowo uczniów.
 2. Stowarzyszenie finansuje organizację imprez i uroczystości szkolnych.
 3. Stowarzyszenie pokrywa koszty zorganizowania zawodów i konkursów.
 4. Stowarzyszenie pozyskuje środki na organizację zajęć pozalekcyjnych  dla uczniów.
 5. Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami pozarządowymi oraz organami samorządowymi.

Konto:
Bank BGŻ
Nr konta: 43 2030 0045 1110 0000 0252 2980

Poprawiony: poniedziałek, 25 września 2017 16:17