Komunikat dotyczący kolejnego etapu rekrutacji uczniów klas ósmych

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwo Powiatowego w Myślenicach informuje, że dla kandydatów którzy nie dostali się do żadnej ze szkół przewiduje się możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów Liceum Ogólnokształcącego w:

  • Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem: matematyka, biologia, język angielski,
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniem: biologia, geografia lub chemia, język angielski.

Warunkiem otwarcia w/w oddziałów jest złożenie podania o przyjęcie do wybranej szkoły, przez minimum 28 uczniów (do każdej ze szkół).

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Cachel - Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, Rafał Kudas - Wicestarosta Powiatu Myślenickiego, Józef Tomal - Starosta Powiatu Myślenickiego, Wiktor Kielan - architekt

„Przebudowa i rozbudowa budynku nr 1 Zespołu Szkół  im. A. Średniawskiego w Myślenicach” to inwestycja, która już niebawem ruszy w kolejnej ze szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki.

Pierwszym etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej dot. Projektu przebudowy i rozbudowy budynku zakłada ingerencję w konstrukcję i funkcję istniejącego obiektu, przez co zostanie zapewniony swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

- Od lat inwestujemy w edukcję, inwestujemy w młodzież, która jest naszą przyszłością. Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy rozbudowę ZSO im. T. Kościuszki w Myślenicach, dziś kolej na ZS im. A. Średniawskiego. Ogormnie się cieszę, że młodzież będzie mogła pobierać naukę w warunkach komformtowych, a edukacja będzie dostępna dla wszystkich. – mówi Józef Tomal Starosta Myślenicki.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego!

Drodzy ósmoklasiści,

27 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych. Odbędzie się ona poza systemem elektronicznym. Prosimy o składanie wniosków wraz z dokumentami bezpośrednio do szkół. Komisje rekrutacyjne będą przyjmować wnioski w dniach 27-28 lipca 2022r.

Komunikat rekrutacja 2022/2023

Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje:

Drogi Ósmoklasisto, jeżeli w pierwszej rekrutacji nie zostałeś zakwalifikowany do żadnej wybranej przez siebie szkoły, prosimy o kontakt z komisją rekrutacyjną placówki, do której chciałbyś uczęszczać.

Zapewniamy, że wszyscy chętni znajdą miejsce w naszych szkołach !

Józef Tomal,
Rafał Kudas,
Tadeusz Żaba,
Maciej Ostrowski, Tadeusz Bochnia,
Krzysztof Trojan, Andrzej Pułka

Drogi Kandydacie, jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany do żadnej wybranej przez siebie szkoły, prosimy o kontakt z komisją rekrutacyjną szkoły, do której chciałbyś kandydować.

Wyniki egzaminu maturalnego będą do odbioru w sekretariacie od 05.07.2022 r. w godzinach 8.00 – 15.00