W pracowni polonistycznej i w bibliotece szkolnej można już oglądać gazetkę i wystawę prezentujące kolejnego patrona literackiego roku 2021 - Tadeusza Różewicza (1921-2014).

Jak pisze Narodowe Centrum Kultury:

"Twórczość Tadeusza Różewicza jest tak wszechstronna i różnorodna, a przy tym ponadczasowa i uniwersalna, że aż trudno uwierzyć, że ten niezrównany poeta, dramaturg i myśliciel nie doczekał się Nagrody Nobla. Tadeusz Różewicz w genialny sposób potrafił łączyć przeciwieństwa: klasycznej, kunsztownej formy używał do wyrażania nowych, niekonwencjonalnych treści, a tematom starym jak świat nadawał innowacyjną formę – nikt poza nim w sposób tak skuteczny i nowatorski nie przemycał na scenę niedocenianej niekiedy tradycji. Rewelacyjnie operował ironią, miał odwagę spojrzeć na problemy z różnej perspektywy, nawet tej nieakceptowanej społecznie. Jest twórcą unikatowej poetyki, w szczególności wersyfikacji, zwanej od jego nazwiska stylem różewiczowskim" (za: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/patroni-2021/bio/tadeusz-rozewicz, dostęp 22.10.2021).

Najważniejszym, najbardziej znanym i ceniony dziełem Tadeusza Różewicza jest niewątpliwie "Kartoteka" – dramat z 1960 r. Na uwagę zasługują też inne dramaty, jak np. "Grupa Laokoona" (1962) czy "Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja" (1964), zbiory opowiadań, a przede wszystkim około 60 zbiorów wierszy i poematów, w tym m.in. "Niepokój" (1947, tu też "Ocalony"), "Formy" (1958, tu "List do ludożerców") czy "Głos Anonima"  (1961, tu "Et in Arcadia ego").

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką i twórczością jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, a także do czytania jego wierszy i dramatów.

AG, EG