25 SIERPNIA

język polski
egzamin pisemny: 10.00
egzamin ustny: 11.30
Skład komisji: M.Jakuta-Ćwierz – przew., E.Górecka, M.Pitek

montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
egzamin pisemny: 10.00
egzamin ustny: 11.30
Skład komisji: D.Murzyn – przew., J.Jasek, G.Kurowski

26 SIERPNIA

projektowanie i tworzenie stron internetowych
egzamin pisemny: 9.00
egzamin ustny: 10.30
Skład komisji: D.Murzyn – przew., P.Cholewa, A.Madej

matematyka
egzamin pisemny: 11.30
egzamin ustny: 13.00
Skład komisji: J.Cachel – przew., P.Cholewa, B.Dąbrowski

j.niemiecki
egzamin pisemny: 9.00
egzamin ustny: 10.30
Skład komisji: M.Jakuta-Ćwierz – przew., K.Polak-Kukuła, A.Szymska

historia
egzamin pisemny: 11.30
egzamin ustny: 13.00
Skład komisji: M.Jakuta-Ćwierz – przew., J.Ryś, D.Ceremon