Na zdjęciu od lewej: Jerzy Cachel - Dyrektor Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach, Rafał Kudas - Wicestarosta Powiatu Myślenickiego, Józef Tomal - Starosta Powiatu Myślenickiego, Wiktor Kielan - architekt

„Przebudowa i rozbudowa budynku nr 1 Zespołu Szkół  im. A. Średniawskiego w Myślenicach” to inwestycja, która już niebawem ruszy w kolejnej ze szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki.

Pierwszym etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej dot. Projektu przebudowy i rozbudowy budynku zakłada ingerencję w konstrukcję i funkcję istniejącego obiektu, przez co zostanie zapewniony swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych.

- Od lat inwestujemy w edukcję, inwestujemy w młodzież, która jest naszą przyszłością. Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy rozbudowę ZSO im. T. Kościuszki w Myślenicach, dziś kolej na ZS im. A. Średniawskiego. Ogormnie się cieszę, że młodzież będzie mogła pobierać naukę w warunkach komformtowych, a edukacja będzie dostępna dla wszystkich. – mówi Józef Tomal Starosta Myślenicki.

Turniej League of Legends - finał

Dnia 15.02.2022 w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach rozpoczął się turniej gry League of Legends.

Organizatorami turnieju byli uczniowie klasy 4TIb wraz z dwoma nauczycielami - P. Cholewa Patrycja oraz P. Jasek Józef. Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn z różnych klas, każda drużyna zawierała 6 graczy. Wraz z pierwszą rozgrywką organizatorzy zebrali się na platformie streamingowej Twitch.tv, aby każda chętna osoba miała możliwość oglądania rozgrywek na żywo.

1tia przed Muzeum wraz z opiekunem|1tia przed Muzeum wraz z opiekunem

Czy ostatni dzień nauki w szkole przed wakacjami musi być nudny? Niekoniecznie... Przekonali się o tym uczniowie klasy 1Tia, którzy 23 czerwca wraz z p. Dominiką Ceremon odwiedzili myślenickie muzeum. Uczniowie obejrzeli wystawę dotyczącą historii ziemi myślenickiej i jej mieszkańców od końca XIX do zakończenia II wojny światowej.

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEiN i organizacja wypoczynku – lato 2022

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEiN i organizacja wypoczynku – lato 2022

Przed rozpoczęciem ferii Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

 

Fragmenty lekturowników przygotowanych przez uczniów liceum na lekcjach języka polskiego

Uczniowie różnie przyswajają wiedzę, są na różnym poziomie edukacji czytelniczej, mają różne motywacje do czytania. Do egzaminu maturalnego z języka polskiego uczniów po szkole podstawowej obowiązywać będzie wiele książek, o wiele więcej niż w kształceniu pogimnazjalnym. Jak spamiętać omawiane lektury, jak nie zapomnieć kto jest kim, kto wykreował tego bohatera i do kogo jest podobny? Dobrym sposobem na to jest lekturownik, czyli zeszyt lektur, zbiór informacji o lekturach, zebrany w jednym miejscu, segregatory A4 z ponumerowanymi stronami, przedziałami lekturowymi i zgromadzonymi przez siebie notatkami.

W liceum o profilu rozszerzonym uczniowie w klasie 1 pracowali na języku polskim, zbierając wiadomości o lekturach od starożytności aż do oświecenia. Na lekcji też został im zademonstrowany przykładowy lekturownik (schematy, mapy myśli, inne formy notatek), na jego podstawie udzielono odpowiedzi na pytania, rozwiano wątpliwości uczniów jak go prowadzić.

Prace uczniów klas 2TIA i 2TIB przygotowane na lekcjach języka polskiego

Co Kordian mógłby napisać w swoim pamiętniku, gdy decydował się na podróż, wypowiadając te słowa: Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba. Jak Kolumb na nieznane wpływam oceany, Z myślą smutną i z sercem rozbitym…?

Podróż nie tylko dosłownie, ale i w przenośni pozwala z daleka spojrzeć na życie codzienne. W taki sposób, poprzez podróżowanie, uczniowie klas 2 TIa i 2 TIb zapoznali się z przeżyciami i obserwacjami Kordiana, bohatera dramatu J. Słowackiego. Modyfikując dobre praktyki, które powstały w internecie podczas nauki zdalnej, dostosowaliśmy je do lekcji stacjonarnych.