24 maja br. w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego odbyły się zajęcia z p. Bogdanem Solawą – inspektorem pracy z Sekcji Prewencji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Uczniowie klasy 3TIb/TR uczestniczyli w zajęciach nt. „Pierwsza praca – jak uniknąć podstawowych błędów podejmując zatrudnienie”. Lekcja została przeprowadzona w ramach projektu Kultura Bezpieczeństwa realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Uczestnicy projektu

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie naszej szkoły ponownie uczestniczyli w międzynarodowym projekcie Instytutu Goethego „Das Bild der Anderen” – obraz innych.

Projekt ten polega na pisaniu e-maili w języku niemieckim do rówieśników z innych krajów, będących na tym samym poziomie językowym oraz uczących się języka niemieckiego jako obcego. 6 uczniów klasy 5TIb miało możliwość poznania nowych kolegów i koleżanek, opowiadania o sobie oraz zadawania im pytań, tak aby stworzyć sobie ich obraz, dostrzec podobieństwa i różnice z rówieśnikami innych narodowości.

Kukiełki bohaterów dramatu Witkacego p.t. "Szewcy". Wykonanie kl. 3LO

Kukła to jedna z bardziej popularnych lalek w formach teatralnych. Przy okazji omawiania „Szewców” posłużyła ona jako efekt końcowy charakterystyki bohaterów. 

Wizyta zawodoznawcza w Firmie Kyndryl

25 kwietnia uczniowie klasy 3TIa uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych w Firmie Kyndryl w Katowicach. Kyndryl to amerykańska międzynarodowa firma, która wyodrębniła się z obszaru usług zarządzania infrastrukturą IT firmy IBM w 2021 roku. Obecnie jest największym na świecie dostawcą usług w zakresie infrastruktury IT i piątym co do wielkości dostawcą usług konsultingowych. Firma projektuje, buduje, zarządza i modernizuje złożone, krytyczne dla firm systemy informatyczne. Kyndryl działa również w takich obszarach jak dane i sztuczna inteligencja, rozwój aplikacji, przetwarzanie sieciowe i brzegowe, usługi w chmurze, cyfrowe miejsca pracy, usługi Mainframe oraz usługi w zakresie bezpieczeństwa i odporności.

Zakończenie roku i pożegnanie Maturzystów

Piątek, 26 kwietnia 2024 roku, był w naszej szkole dniem bardzo podniosłym i uroczystym. To właśnie wtedy Maturzyści zakończyli swój rok szkolny, a tym samym pięcioletni etap nauki w Technikum.

O godzinie 12:00 odbyło się spotkanie z Dyrekcją szkoły oraz Wychowawcami. Pan Dyrektor Jerzy Cachel serdecznie pogratulował wszystkim ukończenia szkoły. W swoim przemówieniu przypomniał jak wyglądało pięć lat uczęszczania do szkoły średniej. Wspomniał o tym, że był to czas nauki i przygotowania do egzaminów zawodowych i maturalnych, ale również czas nauki zdalnej w czasie pandemii. Pogratulował również licznych osiągnięć uczniom, życzył wszystkim sukcesów w życiu prywatnym, rodzinnym jak i zawodowym.

Konkurs języka niemieckiego Turbolandeskunde

W dniu 08.03.2024 w naszej szkole podobnie, jak w ubiegłym roku został przeprowadzony I etap IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu z języka niemieckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego – Szwajcaria”.

W I etapie konkursu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego wzięło udział 21 uczniów naszej szkoły. 7 trzyosobowych drużyn rozwiązywało test wiedzy o Szwajcarii. Zawierał on zarówno pytania zamknięte jak i otwarte na temat geografii, historii, kultury i realiów tego kraju.