"Przydrożne Kapliczki Dekanatu Myślenickiego"

Konkurs fotograficzny prowadzony jest na terenie powiatu myślenickiego

Organizatorami konkursu są: Klub Inteligencji Katolickiej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy

Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2021 r.

Prace wysyłamy na adres jednego z organizatorów /patrz regulamin konkursu/ lub dostarczamy do pedagoga szkolnego.

Zachęcam do udziału w konkursie.