Futurystyczne kaligramy prace uczniów

Omawianie literatury XX-lecia międzywojennego uczniowie w klasie 3LO zaczęli od analizy awangardowych tekstów futurystycznych. Po zapoznaniu się z manifestem futurystów pracowali z tekstami: prekursora futuryzmu Guillaume'a Apollinarie'a i polskiego przedstawiciela futuryzmu Brunona Jasieńskiego.

Potem zaznajomili się się z pojęciem kaligramu (czyli wiersza zapisanego w taki sposób, by forma plastyczna odpowiadała jego treści) i otrzymali zadanie stworzenia własnego na bazie wybranego tekstu. Uczniowie wybrali do tej pracy wiersze m.in. J. Tuwima, J. Przybosia i innych, a efekty czasem zaskakiwały. 

EG