Prace uczniów wykonane na lekcji

Lapbook to coś w rodzaju teczki przygotowanej na jakiś konkretny temat. Zawiera w sobie kieszonki, koperty, książeczki o różnych kształtach z różnymi ruchomymi elementami. Jest świetnym narzędziem do powtórzenia wiadomości.

Tym razem posłużył klasie 1LO do powtórzenia wiadomości z średniowiecza przed zbliżającym się sprawdzianem. Klasa miała za zadanie zebrać zdobyte wiadomości i stworzyć teki, by te wiadomości usystematyzować. Kreatywną pracę i jej efekty można zobaczyć na zdjęciach.

EG