24 maja br. w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego odbyły się zajęcia z p. Bogdanem Solawą – inspektorem pracy z Sekcji Prewencji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Uczniowie klasy 3TIb/TR uczestniczyli w zajęciach nt. „Pierwsza praca – jak uniknąć podstawowych błędów podejmując zatrudnienie”. Lekcja została przeprowadzona w ramach projektu Kultura Bezpieczeństwa realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

W trakcie szkolenia, uczniowie uzyskali wiele ciekawych informacji nt. form zatrudnienia, tego jakie są korzyści i zagrożenia związane z każdym rodzajem umów oraz sposobem rozliczania czasu pracy. Prowadzący zajęcia wzbogacał przekazywane treści realnymi przykładami z ostatnich lat oraz filmami. Podczas szkolenia uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Monika Ożóg