Technikum w zawodzie technik informatyk

Technikum w zawodzie technik reklamy

Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Liceum Ogólnokształcące