TECHNIK INFORMATYK

Nauczyciel prowadzi zajęcia informatyczne dla uczniów technikum informatycznego Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach na komputerach w nowoczesnej pracowni

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Absolwenci tego kierunku łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

 

Uczeń technikum informatycznego Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach dokonuje pomiaru napięć w komputerze za pomocą mierników

Uczeń technikum informatycznego Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach dokonuje wymiany karty graficznej w komputerze. Za pomocą śrubokręta uczeń rozkręca odpowiednie elementy

Czterej uczniowie technikum informatycznego Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach pod opieką nauczyciela dokonują montażu wentylatora w komputerze oraz sprawdzają poprawność wykonania zadania

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW, a także systemami zarządzania treścią. Wykonuje i nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

Sześciu uczniów technikum informatycznego Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach siedzi na stanowiskach komputerowych w słuchawkach i wykonuje zadania związane z przetwarzaniem dźwięku

Pracownia informatyczna wyposażona w stanowiska komputerowe, rzutnik, monitor dotykowy, zestaw do wideokonferencji oraz mobilny zestaw wideokonferencyjny

W trakcie kształcenia w technikum uczeń przystępuje do egzaminów zawodowych w dwóch kwalifikacjach przypisanych do zawodu, mianowicie: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych oraz INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Na zdjęciu monitor komputerowy, na którym znajduje się informacja dla uczestnika konkursu o jego osiągnięciach w pierwszym etapie konkursu i przejściu do kolejnej tury

Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.