TECHNIK PROGRAMISTA

Uczniowie Technikum Informatycznego programują

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych.

Absolwent kierunku technik programista może być zatrudniony w firmach tworzących strony oraz aplikacje internetowe, wykorzystujących technologie webowe, projektujących aplikacje desktopowe, tworzących aplikacje mobilne (na systemy Android oraz iOS), tworzących i obrabiających grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych, projektujących, wdrażających i administrujących bazami danych. Może też pracować jako junior developer, programista gier i aplikacji desktopowych oraz mobilnych, administrator hostingów internetowych, grafik komputerowy, webmaster.

Uczeń Technikum Informatycznego uczy się programowania

Technik programista tworzy i administruje stronami WWW oraz relacyjnymi bazami danych; programuje aplikacje internetowe; tworzy i administruje systemami zarządzania treścią; projektuje, programuje i testuje zaawansowane aplikacje webowe oraz aplikacje desktopowe; projektuje, programuje i testuje aplikacje mobilne.

W trakcie kształcenia w technikum uczeń przystępuje do egzaminów zawodowych w dwóch kwalifikacjach przypisanych do zawodu, mianowicie:

  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Absolwenci technikum mogą w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.