Deklaracja dostępności Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sredniawski.pl

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego

Adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 97b, 32-400 Myślenice

Telefon: +48 12 272 01 18

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2006-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-10

Strona internetowa www.sredniawski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Szkół.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość włączenia szerokiego układu strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,
  • mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Janus

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 12 272 01 18 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach mieści się w trzech budynkach:

  • budynek główny - ul. 3 Maja 97b
  • budynek informatyczny - ul. 3 Maja 97c
  • hala sportowa - ul. 3 Maja 97c

Dostępność architektoniczna:

Budynek główny - wejście do budynku od strony ul. 3 Maja i drugie wejście boczne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (schody). Szkoła posiada parking dla uczniów, rodziców i opiekunów, z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych przy budynku informatycznym - ul. 3 Maja 97c.

Budynek informatyczny - główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (łagodny podjazd). Budynek posiada parking dla uczniów, rodziców i opiekunów, z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Korytarze w budynku na parterze są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Hala sportowa - główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (łagodny podjazd). Budynek posiada parking dla uczniów, rodziców i opiekunów, z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Korytarze w budynku na parterze są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.