Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE - edycja VII

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska Chmura Edukacyjna – edycja VII

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla typu projektu B. Małopolska Chmura Edukacyjna – edycja VII.

W ramach projektu w szkołach Powiatu Myślenickiego zrealizowanych zostanie w sumie 8 zadań, z czego 2 zadania w Zespole Szkół w Myślenicach:

zad. 1 zajęcia on-line z informatyki

zad. 2 koło naukowe z informatyki

W/w zajęcia on-line jak i koło naukowe będą odbywać się w taki sposób, miejscu i o takim czasie by nie zaburzać normalnego trybu funkcjonowania szkoły oraz nie utrudniać obowiązków szkolnych uczestników – w tym np. będą organizowane poza czasem odbywania się normalnych lekcji szkolnych. Za właściwe przygotowanie harmonogramów godzinowych zajęć odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia w danym obszarze w szkole z uwzględnieniem harmonogramów zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. Tematyka zajęć we wszystkich obszarach przedmiotowych, zarówno w ramach zajęć on-line jak i koła naukowego będzie wykraczać poza podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych w zakresie danego przedmiotu. Zarówno w ramach zajęć on-line jak i koła naukowego uczestnicy będą realizować scenariusze przygotowane przez pracowników akademickich: w ramach informatyki AGH w Krakowie. Wszyscy uczestnicy projektu w zakresie określonych przedmiotów otrzymają jednakowe wsparcie tzn. będą mieli równy dostęp do zajęć, będą one organizowane w czasie wolnym od innych zajęć szkolnych, równy dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych.

W ramach zajęć on-line odbędzie się 30 godzin zajęć (godz. = 45 min) przeprowadzonych w formie on-line przez pracowników naukowych uczelni przypisanej do danego przedmiotu oraz pod nadzorem nauczycieli przedmiotowych ze szkoły, oddelegowanych do projektu. W formie zajęć on-line przewidziano również wyjazdy studyjne na uczelnie.

W ramach koła naukowego zostanie przeprowadzone 30 godzin (godzina=45min) zajęć. Będą one prowadzone przez nauczycieli przedmiotu ze szkoły, oddelegowanych do projektu. Z 30 godzin zajęć 10 godzin zostanie przeprowadzone on-line przez pracownika naukowego uczelni odpowiedzialnej za dany zakres tematyczny. Tematy zajęć będą wykraczać poza podstawę programową szkół ponadpodstawowych z danego przedmiotu.

Długoterminowym rezultatem będzie zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki na dalszych etapach edukacji, w celu rozwijania uzdolnień w danym obszarze przedmiotowym.

Wartość projektu: 50 558,72 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 48 030,78 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 30.06.2023

W SPRAWIE REKRUTACJI DO PROJEKTU PROSZĘ KONTAKTOWAĆ
SIĘ ZE SZKOŁAMI REALIZUJĄCYMI PROJEKT LUB Z BIUREM PROJEKTU:

  • BIURO PROJEKTU: STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLENICACH, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 5, I PIĘTRO, POKÓJ NR 10, (myslenicki.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 0 12 372 76 53)
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MYŚLENICACH, (https://almalo.edu.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 274 00 70)
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W MYŚLENICACH, http://zste.myslenice.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 372 00 40
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ W MYŚLENICACH, https://www.sredniawski.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 272 01 18

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE - edycja VI nr RPMP.10.01.04-12-0004/21