Logotypy (kolejno od lewej): Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczypospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” Grant 1

Powiat Myślenicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Celem zadania grantowego jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania.

Realizatorem zadania grantowego jest Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.

Za otrzymane środki planowany jest zakup pomocy dydaktycznych.

Dofinansowanie projektu dla naszej Szkoły wynosi 25 000,00 zł.

Informacja o zakupionych pomocach dydaktycznych

Plakat promujący projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.  Po lewej stronie niebieski tekst: Powiat Myślenicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół  i placówek oświatowych”.