Statut Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego ujednolicony

Statut Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego

Uchwała Nr XII/2022/2023 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Uchwała Nr XXVIII/2020/2021 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - rok szkolny 2022/2023

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach 2022/2023

Program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023 - Technikum

Program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego na rok szkolny 2022/2023 - Liceum ogólnokształcące

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Kodeks  etyczny nauczycieli Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Kodeks etyki pracowników Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach