Przewodniczący

Sandra Kaleta - 4TIb

Zastępca Przewodniczącego

Mateusz Ożóg - 3TI

Sekretarz

Zuzanna Oramus - 3TpR

Rzecznik

Konrad Bochenek - 3TIb

Opiekun

Patrycja Cholewa