Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”

LEKCJE OTWARTE

24.11.2020, godz. 13.10 - Działalność gospodarcza Temat: Lekcje z ZUS: E-ZUS, czyli firma pod ręką.

16.12.2020, godz. 8.00 - Działalność gospodarcza w reklamie Temat: Wady i zalety własnej działalności gospodarczej.

12.02.2021, godz. 8.50 - Działalność gospodarcza Temat: Umowa o pracę.

19.03. 2021, godz.11.30 - Działalność gospodarcza Temat: Majątek firmy i źródła jego pochodzenia.

12.05.2021, godzina: 14.00 - Język niemiecki Temat: Kleidung- Wortschatzfestigung. (Zajęcia otwarte dla nauczycieli Zespołu Języków Obcych przeprowadzone na platformie Nearpod)

26.05.2021, godzina 8.50 - Geografia; Temat: Rewitalizacja i działania proekologiczne

26.05.2021, godzina 9.40 - Wychowanie fizyczne; Doskonalenie odbicia piłki sposobem dolnym w parach w piłce siatkowej

28.05.2021, godzina: 9.40 - Podstawy informatyki Temat: Nowe technologie informatyczne - zagrożenia.

08.05.2021, godzina: 12.20 - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy Temat: Konfiguracja systemu Linux po instalacji.

07.06.2021, godzina 9:40 - Język angielski: Pierwszy tryb warunkowy - ćwiczenia gramatyczne.

07.06.2021, godzina 12:20 - Język angielski: Zdania czasowe - ćwiczenia gramatyczne. Tłumaczenie fragmentów zdań.

07.06.2021, godzina: 12.20 - Język niemiecki; Temat: Technik- lekcja otwarta na platformie Nearpod.

08.06.2021, godzina: 14.00 - Język niemiecki; Temat: Lekcja z wykorzystaniem aplikacji Jamboard. (Powtórzenie wiadomości)

11.06.2021, godzina 11.30 - Język niemiecki - Das kan ich jetzt - powtórzenie wiadomości.